0477 697 119 info@sterca.be

Afkoppelingsprojecten (scheiding afvalwater en regenwater)

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht jou het afvalwater en het hemelwater op je privaat domein te scheiden van zodra er een gescheiden rioleringsstelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’.

Waarom afkoppelen?

De regen die op onze wegen, daken en vele verharde oppervlakken valt, komt nog grotendeels in de afvalwaterriolering terecht. Bij hevige regenbuien kan deze de toevloed van water niet aan en stroomt over, met wateroverlast en vervuiling van onze waterlopen tot gevolg. Afvalwater dat teveel verdund is met regenwater kan bovendien niet zo effiiënt gezuiverd worden in de zuiveringsinstallaties. Daarom wordt er door de rioolbeheerder een dubbel rioleringsstelsel aangelegd, met afzonderlijke afvoer voor regenwater en afvalwater.

Wij helpen u correct afkoppelen

Als erkend keurder van Aquaflanders zijn wij op de hoogte van de geldende wetgeving en de laatste wijzigingen. Jaarlijks volgen wij de verplichte bijscholingen zodat we onze klanten en de aannemers ten allen tijde kunnen bijstaan met correct advies. Hierdoor wordt vermeden dat de riolering foutief wordt aangelegd. Het prijskaartje voor het herstel van een foutief aangelegde riolering kan namelijk hoog oplopen.  Enkel een correct aangelegde riolering kan leiden tot een conform keuringsverslag. Wij staan steeds klaar om u hierbij te helpen.