0477 697 119 info@sterca.be

Elektrische keuring

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris. Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.

Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn

Bij verhuur van een woning is de keuring van de elektrische installatie niet verplicht. Als de eigenaar van de huurwoning een bestaand keuringsverslag bezit, dan moet hij wel een kopie van dat keuringsverslag bezorgen aan de huurders.

Prijs: 180 euro incl. BTW en verplaatsingskosten.

(enkel te bestellen in combinatie met een EPC-attest)