0477 697 119 info@sterca.be

Keuring riolering privéwaterafvoer

Info

De keuring van de afvoer van de privéwaterafvoer is verplicht:

  • bij nieuwbouw, herbouw van de woning;
  • bij het realiseren van een bijkomende huisaansluiting of het plaatsen van een individuele zuivering;
  • bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein tenzij er een conform keuringsattest kan voorgelegd worden van nieuw- of herbouw dat niet ouder is dan 5 jaar;
  • bij een niet-conform keuringsattest;

Wij als keurder kijken na of je installatie conform of niet-conform is.

Het wettelijk kader van de keuring is geregeld in het algemeen waterverkoopreglement en het Ministerieel Besluit Keuringen.

Aquaflanders is verantwoordelijk deze keuringen. Indien de Opdrachtgever of Klant / titularis niet akkoord gaat met de beoordeling, deskundigheid of objectiviteit van de Keurder, kan hij steeds een bezwaar indienen via het formulier op de website van AquaFlanders. Deze procedure is eenvoudig opvraagbaar bij AquaFlanders.

Meer info vindt je op de website van Aquaflanders.

Prijs

– ééngezinswoning: 140 euro (incl. btw en verplaatsingskosten)

– meergezinswoning: 140 euro (basiskeuring) + 20 euro per bijkomende wooneenheid of appartement (incl. btw en verplaatsingskosten)

– niet residentiële gebouwen: via offerte

 

Wat heb ik nodig?

Volgende documenten hebt u nodig op de dag van de keuring:

  • Rioleringsplan (dient overeen te stemmen met de werkelijke situatie)
  • Inventaris
  • Omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) ter inzage

Bekijk hier de handleiding voor het invullen van de inventaris.

Download hier een leeg exemplaar van de inventaris.