0477 697 119 info@sterca.be

Informatie met betrekking tot de verschillende installaties voor water

Aangesloten binneninstallatie

De binneninstallatie in een onroerend goed bestaat uit:

Huishoudelijk leidingnet: de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die gewoonlijk gebruikt worden voor menselijke consumptie en het openbaar of privaat waternetwerk

Systemen en toestellen die met het huishoudelijk leidingnet verbonden zijn

De binneninstallatie krijgt water bestemd voor menselijke consumptie van het openbaar waternetwerk.

De waterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de controle van het door hun geleverde kraanwater. Uit het rapport ‘Kwaliteit van het drinkwater’ blijkt dat geleverd kraanwater voldoet aan de wettelijke

Installatie voor tweedecircuitwater

De installatie voor tweedecircuitwater is het geheel van systemen en leidingen voor:

  • het winnen, opvangen of produceren van tweedecircuitwater
  • de opslag
  • het gebruik

Het tweedecicruitwater is water dat NIET geschikt is voor menselijke consumptie. De kwaliteit van dit water moet niet gecontroleerd worden. Tweedecircuitwater kan gebruikt worden voor niet-drinkwatertoepassingen zoals toilet spoelen, auto wassen, tuin besproeien…

Niet-aangesloten binneninstallatie

De niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed bestaat uit:

  • Huishoudelijk leidingnet: de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die gewoonlijk gebruikt worden voor menselijke consumptie en het privaat waternetwerk.
  • Systemen en toestellen die met het huishoudelijk leidingnet verbonden zijn.

De niet-aangesloten binneninstallatie met water bestemd voor menselijke consumptie dat NIET komt van het openbaar waternetwerk.

Het drinkwater is gezuiverd putwater/ander water van:

  • een private waterleverancier bv. scholen, camping
  • een private waterwinner bv. als je zelf instaat voor de zuivering

Dit gezuiverde water moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie. De waterleverancier / waterwinner is – net zoals het waterbedrijf – verplicht het water te controleren.